Privacy

Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Op de volgende pagina’s informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is ConTra-Automotive GmbH, Bahnhofstraße 18 A, 23858 Reinfeld, Deutschland, Tel.: +49 (0) 4533 799000 , fax: +49 (0) 4533 7990017, e-mail: info@contra-automotive.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website louter informatief gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
  • Browser gebruikt
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Contact met ons opnemen

3.1 – Userlike (Userlike UG (haftungsbeschränkt))
Deze website maakt gebruik van technologie van Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) om anonieme gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyse en om een live chatsysteem te gebruiken voor het beantwoorden van live ondersteuningsverzoeken. Deze anonieme gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Ze maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als de op deze manier verzamelde informatie betrekking heeft op persoonsgegevens, wordt deze verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG, op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die met Userlike-technologie worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene. Om te voorkomen dat er cookies van Userlike worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Als u de cookies echter uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. U kunt te allen tijde met toekomstig effect bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel door uw bezwaar per e-mail naar het in het impressum vermelde e-mailadres te sturen.

3.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

4) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Overeenkomstig art. 6 (1) punt b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle via deze gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn en er geen legitiem belang van onze kant is bij de voortgezette opslag.

5) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

Kennisgeving per e-mail van beschikbaarheid van de voorraad
Als onze online shop de mogelijkheid biedt om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen, kunt u zich abonneren op onze e-mailnotificatieservice voor productbeschikbaarheid. Als u zich aanmeldt voor onze e-mailmeldingsservice voor productbeschikbaarheid, sturen wij u een eenmalig bericht per e-mail over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie die nodig is om deze melding te versturen, is uw e-mailadres. Het aangeven van verdere gegevens is vrijwillig en wordt eventueel gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Bij het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u pas een overeenkomstige melding sturen nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van een dergelijke melding. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor productbeschikbaarheid, slaan we uw IP-adres op zoals geregistreerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel. U kunt de e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen op elk moment annuleren door een overeenkomstig bericht te sturen naar de controller die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, genoemd aan het begin. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om verder gebruik te maken van uw gegevens in overeenstemming met de wet op waarover wij u in deze verklaring informeren.

6) Verwerking van gegevens ten behoeve van orderafhandeling

6.1 Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. b AVG.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, zullen we de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt, verwerken om u te informeren persoonlijk door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. c AVG. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden alleen door ons voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

6.2 Doorgifte van Persoonsgegevens aan Verzenddienstverleners

–DHL
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan DHL in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of een bericht over de verzendstatus, alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres doorgegeven aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afspraak met DHL over de leveringsdatum of het doorgeven van statusinformatie voor de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de vervoerder DHL.
– GLS
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), geven wij uw e-mailadres door aan GLS in overeenstemming met art. . 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of een bericht over de verzendingsstatus, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres doorgegeven aan GLS met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afspraak met GLS over de leveringsdatum of het doorgeven van statusinformatie voor de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener GLS.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders

– Amazon Betalen
Als u de betaalmethode “Amazon Pay” kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna “Amazon Payments” genoemd), aan wie wij zal de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover noodzakelijk. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments naar https://pay.amazon.com/uk/help/201751600
– Molly
Wanneer een betaalmethode wordt geselecteerd die wordt aangeboden via de betalingsdienst “mollie”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna “mollie” genoemd). De individuele betaalmethoden die mollie aanbiedt, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor het afhandelen van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden. De Klant wordt afzonderlijk naar deze betalingsvoorwaarden verwezen. Meer informatie over “mollie” is te vinden op internet op https://www.mollie.com/en/
– PayPal
Wanneer u betaalt via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG en alleen voor zover nodig voor betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, wiskundig-statistische methoden. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Raadpleeg voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus, de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
– ZACHT
Als u de betalingsmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen zullen doorgeven met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. SOFORT maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover noodzakelijk. Het privacybeleid van SOFORT kan worden bekeken op: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/.

7) Webanalysediensten

Google (Universeel)Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen en kan ook worden overgebracht naar de servers van Google LLC. in Amerika.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC verzonden. in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons verdere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten te leveren. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Via een speciale functie genaamd “Demografie” maakt Google Analytics ook de samenstelling mogelijk van statistieken met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op doelgroep-geoptimaliseerde marketingmaatregelen. Gegevenssets die via “Demografie” zijn verzameld, kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de geïnitieerde verwerkingen en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die zijn verzameld van websites, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming vindt het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaats.
U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken. Om uw recht op intrekking van toestemming uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de “Cookie-Consent-Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

8) Retargeting/remarketing/verwijzingsadvertenties

Google Ads-remarketing
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemedia (zogenaamde Google Adwords). We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op deze manier streven wij ernaar u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en die zijn omgeleid naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook resulteren in de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in Amerika.
Details over de verwerkingsprocessen die worden gestart door Google Ads Conversion Tracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die zijn verzameld van websites, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de website geen gebruik gemaakt van Google Conversion Tracking.
U kunt het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking permanent uitschakelen voor advertentievoorkeuren. U kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op:

9) Site-functionaliteiten

9.1 Gebruik van YouTube-video’s
Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van YouTube voor het weergeven en afspelen van video’s van de aanbieder YouTube, onderdeel van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland (“Google”).
Hiertoe wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om ervoor te zorgen, volgens de informatie van de provider, dat gebruikersinformatie pas wordt opgeslagen als de afspeelfunctie van de video is gestart. Wanneer het afspelen van ingebedde YouTube-video’s wordt gestart, plaatst de aanbieder “YouTube”-cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van YouTube is het gebruik van die cookies onder meer bedoeld om videostatistieken vast te leggen, het gebruiksgemak te verbeteren en oneigenlijk handelen te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika.
Ongeacht of de ingesloten video wordt afgespeeld, wordt bij het bezoeken van deze website een verbinding met het Google-netwerk “dubbelklik” tot stand gebracht. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking buiten onze controle.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. Zonder deze toestemming worden tijdens uw bezoek aan de website geen YouTube-video’s gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, deactiveer deze service dan in de “Cookie Consent Tool” op de website.
Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vindt u op: www.google.com/policies/privacy/.

9.2 Adobe-lettertypen (Typekit)
Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen van Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (“Adobe”) voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Adobe. Dit kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Adobe in de Verenigde Staten inhouden. Op deze manier verkrijgt Adobe kennis dat onze website is geopend via uw IP-adres. Adobe Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Adobe Fonts vindt u op https://fonts.adobe.com/ en in het privacybeleid van Adobe: https://www.adobe.com/privacy.html

9.3 Google-weblettertypen
Deze site maakt gebruik van weblettertypen van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt een verbinding hebben met de servers van Google. Bij het gebruik van Google Maps kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika. Op deze manier krijgt Google de informatie dat onze website is geopend via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en het gebruik ervan is in ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of door automatische en geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De service omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook resulteren in de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f AVG, op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele bereidheid tot handelen op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

10) Hulpmiddelen en Diversen

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde “cookie consent tool” om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De “cookietoestemmingstool” wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer ze de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het juiste vakje aan te vinken. Met behulp van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker de overeenkomstige toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als toestemming is verleend.
De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) punt AVG op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conform ontwerp van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 (1) punt c AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.
Meer informatie over de exploitant en de instellingsmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

11) Rechten van de betrokkene

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

– Recht op toegang van de betrokkene volgens art. 15 AVG: U heeft het recht om de volgende informatie te ontvangen: de door ons verwerkte persoonsgegevens; de doeleinden van de verwerking; de categorieën van verwerkte persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen; het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene te vragen of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking; het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene; de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land.

– Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en/of het recht om onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te laten aanvullen.

– Recht op gegevenswissing (“recht om vergeten te worden”) overeenkomstig art. 17 AVG: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen als aan de voorwaarden van art. 17 lid 2 AVG is vervuld. Dit recht is echter niet van toepassing voor het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

– Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen om de volgende redenen: Zolang de juistheid van uw door u betwiste persoonsgegevens wordt geverifieerd. Als u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens wegens onrechtmatige verwerking en u in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan. Als u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, zodra wij die gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking. Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw gronden.

– Recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is hij verplicht om aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over die ontvangers.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG: U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.

– Recht om een gegeven toestemming in te trekken op grond van art. 7 lid 3 AVG: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

– Recht om een klacht in te dienen op grond van art. 77 AVG: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens is in strijd met de AVG.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ, IN HET KADER VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN, UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP GROND VAN ONS OVERWEGENDE RECHTVAARDIG BELANG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OP GROND VAN UW BIJZONDERHEDEN VOORTVLOEIENDE REDENEN TEGEN DEZE VERWERKING VOOR DE TOEKOMST TE BEZWAAR TE MAKEN SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT VOOR OP VERDERE VERWERKING INDIEN WE KUNNEN AANTONEN DWINGENDE REDENEN DIE BESCHERMING VOOR DE VERWERKING WAARDIG ZIJN EN DIE GRIJDER ZIJN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENST OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN. U KUNT HET BEZWAAR UITVOEREN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN STOPPEN.

12) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien van toepassing – op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 (1) punt a AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 (1) AVG, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die bescherming verdient en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

CONTRA AUTOMOTIVE GMBH
We Provide You Multiple Stores For Multiple Countries. Please Select Your Country.
CONTRA AUTOMOTIVE GMBH
We Provide You Multiple Stores For Multiple Countries. Please Select Your Country.